افتتاح آکادمی فوتبال نوین

برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ
20/11/2014
برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ
18/12/2017

افتتاح آکادمی فوتبال نوین

آکادمی فوتبال دو زبانه نوین با هدف آموزش همزمان زبان انگلیسی و فوتبال توسط استاد کاکایی مربی گرید ای آسیا افتتاح گردید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام تماس بگیرید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *