برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ

افتتاح آکادمی فوتبال نوین
11/12/2017

برگزاری کارگاه آموزشی تلفظ

کارگاه آموزش تلفظ و حروف الفبای فونتیک توسط آقای کهندانی برگزار می شود جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *